Info om HCM

En del av länkarna är till engelska sidor

Artikel av veterinär Torkel Falk

Main Coon-kattens hälsoprogram:

Birmasällskapets artikel om HCM:

Max's House
Mycket information om HCM och andra hjärtsjukdomar

Testresultat hos Winterfyre's:

Amerikansk sida med mycket information:

Läs Bullers historia:

Bullers Norske Skovkatte

Läs om Murphy's tragiska öde:

Murphy's Memorial