Click the thumbnails to enlarge / Klicka på bilderna för att göra dem större

S*Zarkesha's Mustang Sally - NFO ds 09 23

Ägare/Owner: S*Gesmay's

Showresults / Utställningsresultat
6-10
- 1 Ex 1

1 year 8 months / 1 år 8 månader

1 year 5 months / 1 år 5 månader

9,5 månader / 9,5 months

6,5 månader / 6,5 months

5,5 månader / 5,5 months