Click the thumbnails to enlarge / Klicka på bilderna för att göra dem större

S*Zarkesha's Louie Louie - NFO n 09 24

Ägare/Owner: Joi G. - Malmö

Showresults / Utställningsresultat

3-6 months
- 2 Ex

2 year 9 months / 2 år 9 månader

2 year 6 months / 2 år 6 månader

1 year 4 months / 1 år 4 månader

6 months / 6 månader