Click the thumbnails to enlarge / Klicka på bilderna för att göra dem större

Europa Champion S*Zarkesha's Little Deuce Coupe - NFO n 09 24

Ägare/Owner: D*of Dandy Blue

Showresults / Utställningsresultat

3-6 months
- 1 Ex, 1 Ex 2
6-10 months - CACJ, 1 BIV, 1 NOM
Adult - 3 CAC, 5 CACIB, 5 CAGCI, 5 CACE, 1 BIV, 2 NOM, 1 Special Price

2 years 3 months / 2 år 3 månader

1 year 8 months / 1 år 8 månader

1 year 3 months / 1 år 3 månader

10 months / 10 månader

8 months / 8 månader

5 months / 5 månader