Click the thumbnails to enlarge / Klicka på bilderna för att göra dem större

S*Zarkesha's Kit Kat Jam - NFO ns 09 23

Ägare/Owner: S*Restless

Showresults / Utställningsresultat

3-6 months
- 4 Ex 1, 2 BIV, 2 NOM, 1 BIS - Judge's Special Award
6-10 months - 1 Ex 3, 2 Ex 2, 1 Ex 1, 1 BIV, 1 NOM
Adult - 1 Ex 2, 2 CAC, 1 NOM

2 year 11months / 2 år 11 månader

2 year 5 months / 2 år 5 månader

1 year 4 months / 1 år 4 månader

1 year 3 months / 1 år 3 månader

1 year 1 month / 1 år 1 månad

9 months / 9 månader