Click the thumbnails to enlarge / Klicka på bilderna för att göra dem större

GIC S*Zarkesha's Kewpie Doll DVM- NFO fs 09 23

Ägare/Owner: S*Tigerögas

Showresults / Utställningsresultat

3-6 months
- 1 Ex 1, Top 4 out of 5 kittens
6-10 months - 1 Ex 3, 8 Ex 1, 5 BIV, 4 NOM, 1 BIS
Adult - 6 BIV, 11 NOM, 1 BIS

1,5 years old / 1,5 år

10 months / 10 månader

9 months / 9 månader

8,5 months / 8,5 månader