Click the thumbnails to enlarge / Klicka på bilderna för att göra dem större

IC S*Zarkesha's Holly Mistletoe - NFO f 23

Owner/Ägare: Carlo och Luana - Italien I*Kendermore

Showresults / Utställningsresultat

Adult - 6 Special Price, 10 NOM, 1 BIS, 1 BOB 2
6-10 months
- 6 x Ex 1, 3 x Special Price, 5 x NOM, 1 BIS, 1 BOB

BIS-litter/kull

Almost 3 years old / Nästan 3 år