Click the thumbnails to enlarge / Klicka på bilderna för att göra dem större

IC S*Zarkesha's Kiss Kiss Boom Boom - NFO ns 09 23

Ägare/Owner: Johanna & Marcus Severin - S*Mirkwoods

Showresults / Utställningsresultat

3-6 months
- 2 Ex 2, 3 Ex 3
6-10 months
- 3 Ex 2, 3 Ex 1, 2 BIV, 1 NOM
Adult - 3 CAC

10,5 months / 10,5 månader

9 months / 9 månader